DAVIES, DAVID CHRISTOPHER (1827 - 1885), daearegwr a pheiriannydd mwnawl

Enw: David Christopher Davies
Dyddiad geni: 1827
Dyddiad marw: 1885
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: daearegwr a pheiriannydd mwnawl
Maes gweithgaredd: Diwydiant a Busnes; Peirianneg, Adeiladu, Pensaerniaeth Forwrol ac Arolygu Tir; Natur ac Amaethyddiaeth; Gwyddoniaeth a Mathemateg
Awdur: Frederick John North

Ganwyd yng Nghroesoswallt, a phrentisiwyd ef gyda haearnwerthwr. Dechreuodd ymddiddori yng nghreigiau'r ardal ac ymunodd â'r Oswestry Naturalists Field Club. Yn 1852 ymsefydlodd fel peiriannydd mwnawl a bu'n llwyddiannus yn yr alwedigaeth hon — yn enwedig yng Ngogledd Cymru, ac yn Ffrainc, yr Almaen, a Norwy hefyd.

Cyhoeddodd lyfryn at wasanaeth ymwelwyr â Llangollen a'r cylch — cafwyd 3ydd argraffiad ohono yn 1864. Ceisiodd yn hwn esbonio rhai o ddiddordebau daearegol yr ardal. Gwnaeth gyfraniadau gwerthfawr tuag at gynnydd gwybodaeth o ddaeareg Gogledd Cymru gyda'i erthygiau yn y Geological Magazine, Proceedings of the Geologists' Association; ysgrifennodd hefyd erthyglau i'r British Architect a'r British Quarterly. Enillodd wobrau mewn eisteddfodau, e.e. ‘The Metalliferous Deposits of Denbighshire and Flintshire’ (Caernarfon, 1880), a ‘The Fisheries of Wales’ (Lerpwl, 1884). Ymysg ei lyfrau ar ddaeareg economyddol y mae Treatise on Slate and Slate Quarrying in North Wales, 1878 ac 1880; Treatise on Earth Minerals and Mining, 1884; a A Treatise on Metalliferous Minerals and Mining, 1880; gadawodd ar ei ôl draethawd anorffenedig ar ddaeareg Gogledd Cymru. Yr oedd hefyd yn bregethwr lleygol, a chyhoeddodd gyfrol o bregethau — The Christ for all the Ages. Bu farw ar ei ffordd adref o daith busnes yn Norwy, 19 Medi 1885.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/