DAVIS, DAVID DANIEL (1777 - 1841), meddyg

Enw: David Daniel Davis
Dyddiad geni: 1777
Dyddiad marw: 1841
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: meddyg
Maes gweithgaredd: Meddygaeth
Awdur: Robert Thomas Jenkins

Ganwyd ym mhlwyf Llandyfaelog, Caerfyrddin, 15 Mehefin 1777. Bu yn ysgol ramadeg Caerfyrddin, wedyn yn academi Ymneilltuol Northampton, ac wedyn ym Mhrifysgol Glasgow, lle y graddiodd yn 1801. Gweithiodd fel meddyg yn Sheffield hyd 1813, pan symudodd i Lundain, a chael ei benodi'n feddyg i'r Queen Charlotte's Hospital. Yn 1819, efe a weinyddai ar dduges Caint pan aned y frenhines Victoria. Penodwyd ef yn 1827 yn athro bydwreigyddiaeth yng Ngholeg y Brifysgol yn Llundain. Bu farw 4 Rhagfyr 1841.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/