DAVIES, DAVID (1817 - 1855), telynor

Enw: David Davies
Dyddiad geni: 1817
Dyddiad marw: 1855
Rhiant: David Davies
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: telynor
Maes gweithgaredd: Cerddoriaeth; Perfformio
Awdur: Robert David Griffith

Ganwyd yn Gelligaer, Morgannwg, 27 Ionawr 1817, mab i David Davies. Dygwyd ef i fyny yn delynor, a bu yn Ffrainc am dair blynedd yn gorffen ei addysg gerddorol. Yr oedd yn ganwr medrus ar y delyn. Enillodd wobr yn eisteddfod y Fenni, 1838, a'r un flwyddyn yn eisteddfod Casbach. Bu farw 1 Tachwedd 1855 a chladdwyd ef ym mynwent Gelligaer.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.