DAVIES, JOHN ('Sion Dafydd Berson '; 1675 - 1769),

Enw: John Davies
Ffugenw: Sion Dafydd Berson
Dyddiad geni: 1675
Dyddiad marw: 1769
Rhyw: Gwryw
Maes gweithgaredd: Diwydiant a Busnes; Crefydd; Addysg; Perfformio; Dyngarwch; Barddoniaeth
Awdur: Glyn Mills Ashton

Gwrthododd y perchenog hawlfraint cyfredol roi ei ganiatâd i gyhoeddi'r ysgrif hon. Bydd ysgrif newydd yn cael ei chomisiynu. Yn y cyfamser, gweler yr ysgrif yn y fersiwn printiedig.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.