DAVIES, JOHN (‘Sion Dafydd Berson’; 1675 - 1769),

Enw: John Davies
Ffugenw: Sion Dafydd Berson
Dyddiad geni: 1675
Dyddiad marw: 1769
Rhyw: Gwryw
Maes gweithgaredd: Diwydiant a Busnes; Crefydd; Addysg; Perfformio; Dyngarwch; Barddoniaeth
Awdur: Glyn Mills Ashton

Gwrthododd y perchenog hawlfraint cyfredol roi ei ganiatâd i gyhoeddi'r ysgrif hon. Bydd ysgrif newydd yn cael ei chomisiynu. Yn y cyfamser, gweler yr ysgrif yn y fersiwn printiedig.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/