DAVIES, MYLES (neu MILES) (1662 - 1715?), dadleuydd crefyddol a llyfryddwr

Enw: Myles Davies
Dyddiad geni: 1662
Dyddiad marw: 1715?
Rhiant: Elizabeth Davies
Rhiant: George Davies
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: dadleuydd crefyddol a llyfryddwr
Maes gweithgaredd: Crefydd; Hanes a Diwylliant; Llenyddiaeth ac Ysgrifennu; Ysgolheictod ac Ieithoedd
Awdur: John James Jones

Mab George ac Elizabeth Davies, Tre'r Abbot, ym mhlwyf Whitford, Sir y Fflint. Hyfforddwyd ef yng Ngholeg Saesneg y Jesiwitiaid, Rhufain, lle'r urddwyd ef yn offeiriad 17 Ebrill 1688. Gadawodd y coleg 15 Hydref yr un flwyddyn, a dychwelodd adref i weithio gyda chenhadon y Jesiwitiaid yng Nghymru a siroedd y goror. Ond yn fuan troes at Brotestaniaeth, ac ysgrifennodd ‘apologia’ o'i droedigaeth yn y llyfr The Recantation of Mr. Pollett, a Roman priest, etc. (London, 1705). ‘Pollett’ oedd ffugenw Davies fel cenhadwr fel ag y buasai ‘Blount’ pan oedd yn efrydydd. Ar ôl ei dröedigaeth ymddengys iddo astudio'r gyfraith, oblegid ar deitlau gwahanol gyfrolau o'i brifwaith, Athenae Britannicae (6 chyf., London, 1716), geilw ei hun yn ‘Gentleman of the Inns of Court,’ ‘Barrister-at-Law,’ a ‘Councillor-at-Law.’ Cyhoeddwyd y gyfrol gyntaf o'r gwaith hwn yn gyntaf oll ar ei phen ei hun yn 1715 o dan y teitl, Eikon-Mikrobiblike sive Icon Libellorum, or a critical history of pamphlets (London, 1715). Bodolaeth y gyfrol unigol hon ynghyd â'r chwech o'r teitlau newydd Athenae Britannicae sy'n gyfrifol, y mae'n lled debyg, am y mynegiad yn y D.N.B. a mannau eraill fod gan yr Amgueddfa Brydeinig saith gyfrol o'r gwaith hwn. Prif amcan Davies wrth gyfansoddi'r gwaith oedd cofnodi, beirniadu, a gwrthbrofi'r pamffledi a'r traethodau a gyhoeddwyd gan y Pabyddion a chan y rhai a eilw ef yn Ariaid a Sosiniaid. Ceisia wrthbrofi'r rhain trwy ddyfynnu'n helaeth iawn o draethodau Protestannaidd. Y mae'r gwaith, felly, o werth mawr i'r sawl a astudia lyfryddiaeth neu hanes y math hwn ar lenyddiaeth. Byddai astudiaeth o'r ddwy gyfrol gyntaf yn arbennig yn fuddiol iawn i ymchwilwyr i hanes llenorion Cymru a ysgrifennai yn Gymraeg yn ystod yr 16eg ganrif a'r 17eg. Cynhwysodd Davies yn y llyfr hwn beth o'i waith ef ei hunan, yn neilltuol y ddrama Ladin ‘Pallas Anglicana,’ etc., yn y bumed gyfrol.

Nid oes sicrwydd ynghylch blwyddyn ei farw. Rhoddir hi'n gyffredin fel 1715 (?), ond lledawgryma rhai ffeithiau ei fod yn fyw yn 1716. Er enghraifft, y mae ar gael gân fer o'i waith yn Lladin yn cyfarch Thomas Parker, arglwydd Macclesfield, a ddyrchafwyd yn bendefig yn y flwyddyn honno.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/