DAVIES, HUGH TUDWAL (1847 - 1915), amaethwr a bardd

Enw: Hugh Tudwal Davies
Dyddiad geni: 1847
Dyddiad marw: 1915
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: amaethwr a bardd
Maes gweithgaredd: Natur ac Amaethyddiaeth; Barddoniaeth
Awdur: William Llewelyn Davies

Ganwyd yn Mynachdy, Clynnog, Sir Gaernarfon; nai i Robert Hughes, Uwchlaw'r Ffynnon. Pan oedd tua 18 oed symudodd gyda'i deulu i fferm yr Orsedd Fawr, Llangybi; yn 1872 gwnaeth ei gartref yn Brynllaeth, Llŷn. Priododd ferch i John Hughes, capten llong, Gellidara. Enillodd fel bardd yn eisteddfodau Pwllheli 1875, Caernarfon 1880, a Chaernarfon 1894. Canodd lu o englynion a rhai cywyddau. Treuliodd ddiwedd ei oes yn Llwyn'rhudol, Abererch. Bu farw fis Ebrill 1915 yn Gellidara a chladdwyd ef ym mynwent Penrhos.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.