EDGEWORTH, ROGER (? - 1560), diwinydd Catholig

Enw: Roger Edgeworth
Dyddiad geni: ?
Dyddiad marw: 1560
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: diwinydd Catholig
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: Elwyn Evans

Ganwyd yng nghastell yr Holt, sir Ddinbych. Aeth i Rydychen tua 1503, graddiodd yn B.A. yn 1507, ac yn 1508 fe'i etholwyd yn gymrawd o Goleg Oriel. Daeth yn bregethwr adnabyddus yn y brifysgol a'r tu allan, a chafodd nifer o swyddi gan ei benodi'n ganghellor eglwys gadeiriol Wells yn 1554. Yn ystod teyrnasiad Harri VIII ac Edward VI bu'n gymedrol iawn, ond o dan y frenhines Mari fe ddangosodd ei fod yn amddiffynnydd selog o'r grefydd Gatholig. Ef oedd awdur (a) ' Resolutions concerning the Sacraments ' yn Burnet's History of the Reformation; (b) Resolutions of some questions relating to Bishops and Priests and of other matters to the reformation of the Church made by Henry VIII; a (c) Sermons.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/