EDNYFED, WILLIAM, crythor

Enw: William Ednyfed
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: crythor
Maes gweithgaredd: Eisteddfod; Cerddoriaeth; Perfformio
Awdur: Robert David Griffith

Graddiodd yn ddisgybl disgyblaidd cerdd dant crwth yn eisteddfod Caerwys, 26 Mai 1568.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/