Fe wnaethoch chi chwilio am *

Canlyniadau

EDWARDS, MORGAN (1722 - 1795); gweinidog gyda'r Bedyddwyr a hanesydd

Enw: Morgan Edwards
Dyddiad geni: 1722
Dyddiad marw: 1795
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: gweinidog gyda'r Bedyddwyr a hanesydd
Maes gweithgaredd: Crefydd; Hanes a Diwylliant; Llenyddiaeth ac Ysgrifennu; Ysgolheictod ac Ieithoedd
Awdur: Edward William Price Evans

Ganwyd ym Mhontypŵl, 9 Mai 1722, a'i addysgu yn Nhrosnant ac yng Ngholeg y Bedyddwyr, Bryste. Ar ôl bod yn Boston, Cork, a Rye, gwahoddwyd ef i Philadelphia, U.D.A., lle y bu'n gweinidogaethu o 1761 hyd 1771. Wedi hynny bu'n bregethwr a darlithydd achlysurol, ar wahân i gyfnod Rhyfel yr Annibyniaeth, pan gymerth ochr y Goron. Bu farw ym Mhencader, swydd Newcastle, Delaware, 25 Ionawr 1795, a'i gladdu yn Philadelphia.

Gwnaeth Morgan Edwards, a oedd yn weinidog hynod o alluog ac ysgolheigaidd, lawer dros addysg (1) yn Philadelphia - yr oedd yn M.A. ac yn gymrawd o'r coleg yno; a (2) yng Ngholeg Providence, Rhode Island (Prifysgol Brown yn awr) - coleg yr oedd yn M.A. ac yn gymrawd ohono, y cynorthwyodd i sicrhau siartr iddo, ac y casglodd ar ei ran filoedd o bunnau yn Lloegr ac mewn mannau eraill. Gwnaeth waith amhrisiadwy hefyd dros hanes Bedyddwyr America (1) trwy argraffu cofnodion Cymdeithas Bedyddwyr Philadelphia, a oedd mor fawr eu dylanwad, a (2) thrwy gyhoeddi yn 1770 ei Materials towards a History of the Baptists in Pennsylvania, ac yn 1792 gyffelyb gyfrol ynglŷn â New Jersey.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Canlyniadau

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.