EDWARDS, THOMAS (‘Arfona’; fl. c. 1824), bardd

Enw: Thomas Edwards
Ffugenw: Arfona
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Griffith Milwyn Griffiths

Bu fyw ar un adeg yng Nghorwen, Sir Feirionnydd. Ceir englynion ganddo yn N.L.W. MS. 1922.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/