EVANS, HUGH (' Hywel Eryri '; 1767 - 1841?), bardd

Enw: Hugh Evans
Ffugenw: Hywel Eryri
Dyddiad geni: 1767
Dyddiad marw: 1841?
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Eisteddfod; Barddoniaeth
Awdur: Robert (Bob) Owen

Ganwyd ym mhlwyf Llanfairmathafarneithaf, sir Fôn. Gwehydd ydoedd wrth ei alwedigaeth. Bu'n byw yn Abererch, Chwilog, Plas Madog ym mhlwy Clynnog, a Phenygroes, Sir Gaernarfon. Dechreuodd gystadlu mewn eisteddfodau yn gynnar ar ei oes; ysgrifennodd gywydd ar ' Cariad ' ar gyfer eisteddfod Bangor, c. 1790, ac un arall yn 1802 ar ' Drylliad y llong Minerva, Ionawr 21, 1802.' Ceir swm o'i waith yn y North Wales Chronicle, Corff y Gaingc, Blodau Arfon, Tywysog Cymru, Y Gwladgarwr, etc. Cyhoeddwyd tair neu bedair o gerddi o'i waith — e.e., ' Achwyniad Hywel o'r Yri wrth Wragedd Gwynedd am dderbyniad Morgan Rondl a gwrthodiad Syr John Haidd o'r Gadair Seneddol.' Bu farw ym Mhenygroes rywbryd ar ôl mis Mai 1840.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/