EVANS, EVAN WILLIAM (1827? - 1874), mathemategwr

Enw: Evan William Evans
Dyddiad geni: 1827?
Dyddiad marw: 1874
Rhiant: Catherine Evans (née Howell)
Rhiant: William Evans
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: mathemategwr
Maes gweithgaredd: Gwyddoniaeth a Mathemateg
Awduron: Robert (Bob) Owen, Llewelyn Gwyn Chambers

Ganwyd yn Llangyfelach, 6 Ionawr 1827 (neu 1828), yn fab i William a Catherine (ganwyd Howell) Evans. Cyfeirir ato weithiau fel Evander William Evans. Aeth gyda'i rieni yn 1833 i Bradford County, Penn., U.D.A. Graddiodd yn Yale yn 1851, a bu'n diwtor yno, 1855-7. Bu'n astudio diwinyddiaeth yn New Haven ar ôl graddio a bu'n brifathro y Delaware Institute, Franklin, Efrog Newydd, am flwyddyn. O 1857 hyd 1864 yr oedd yn athro anianeg a seryddiaeth yn Marietta College, Ohio. Gadawodd Marietta College yn 1864 er mwyn ei iechyd ac er mwyn gwella ei amgylchiadau. Ar ôl hynny ymddengys iddo fod yn beiriannydd mewn mwyngloddiau, a bu'n llwyddiannus iawn yn y diwydiant olew yn West Virginia. Pan sefydlwyd Prifysgol Cornell, efe oedd ei hathro cyntaf mewn mathemateg, 1868-72.

Teimlai hefyd ddiddordeb mawr mewn efrydiau Cymreig; cyfrannai bapurau ar faterion Cymreig i'r American Philological Society, a gadawodd ar ei ôl waith anorffenedig ar hanes Cymru. Bu farw 22 Mai 1874 yn Ithaca, N.Y.

Awduron

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/