Cywiriadau

FRANCIS, GRIFFITH (1876 - 1936) ac OWEN (1879 - 1936)

Enw: Griffith Francis
Dyddiad geni: 1876
Dyddiad marw: 1936
Rhiant: Mary Francis
Rhiant: William Francis
Rhyw: Gwryw
Maes gweithgaredd: Cerddoriaeth; Perfformio
Awdur: Robert David Griffith

Ganwyd y brodyr ym Mryn-y-Wern, Cwm Pennant, Sir Gaernarfon — Griffith ym mis Rhagfyr 1876, ac Owen ar 15 Mehefin 1879, meibion William a Mary Francis. Yr oedd y tad yn gerddor da, a swyddog yn chwarel y Moelfre, a'u mam — ‘Mair Alaw’ — yn gantores o Nantlle. Chwarelwyr oedd y brodyr, a'r ddau yn gantorion rhagorol. Bardd hefyd oedd Griffith, yn y mesurau caeth a rhydd. Cyhoeddodd lyfr o'i farddoniaeth, Telyn Eryri, yn cynnwys caneuon am fywyd chwarelwr a thyddynnwr yn nhermau'r werin. Casglodd lyfr arall, ond ni chyhoeddwyd mohono. Cerddor oedd Owen, a chyfansoddodd rai caneuon. Ceir llawer o emynau, caneuon, ac englynion o waith y brodyr yn Y Genedl a chylchgronau eu cyfnod. Yn nyddiau cynnar darlledu, cymerasant ran yn y cyngerdd Cymraeg cyntaf a ddarlledwyd o Ddulyn, a chynaliasant gannoedd o gyngherddau a fu o wasanaeth i'r bywyd Cymreig. Canodd y ddau frawd gyda'i gilydd ar hyd eu hoes, a buont farw yr un flwyddyn — Owen, 6 Ebrill 1936 (claddwyd ef ym mynwent capel Salem, Llanllyfni), a Griffith 15 Mehefin 1936 (claddwyd ym mynwent capel Macpela, Penygroes).

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Cywiriadau

FRANCIS, GRIFFITH ac OWEN

Llinell olaf. Claddwyd ym mynwent Macpela, Penygroes, nid capel Macpela.

    Dyddiad cyhoeddi: 1970

    Cywiriadau