FRANCIS, JOHN (1789 - 1843), melinydd a cherddor

Enw: John Francis
Dyddiad geni: 1789
Dyddiad marw: 1843
Rhiant: Margaret Francis
Rhiant: William Francis
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: melinydd a cherddor
Maes gweithgaredd: Diwydiant a Busnes; Crefydd; Cerddoriaeth
Awdur: Robert David Griffith

g. 20 Mawrth 1789, mab William a Margaret Francis, Melin Rhyd-hir, Pwllheli, sir Gaernarfon. Hoffai gerddoriaeth yn fachgen, dysgodd elfennau cerddoriaeth a chynghanedd, a daeth i allu cyfansoddi yn lled ieuanc. Nid oes ond tair tôn ar gael o'i waith. Yn Seren Gomer, Tachwedd 1821, ceir tôn o'r enw ‘Mwyneidddra,’ ac un arall dan yr enw ‘Gomer,’ ac, ym Mawrth 1823, y dôn ‘Pwllheli’ — ei henw cyntaf oedd ‘Morwydden.’ Cyfansoddodd anthem ar Salm xxxix a fu'n boblogaidd yn Llŷn ac Eifionydd. Arferai gadw ei lyfrau canu mewn cist fechan yn y felin, ond torrodd lleidr i mewn un noswaith, gan ddwyn ei holl gyfansoddiadau. Bu'n arweinydd y canu yng nghapel Penlan (Annibynnol), Pwllheli, am lawer o flynyddoedd. Bu f. 19 Awst 1843, a chladdwyd ef ym mynwent Penlan, Pwllheli.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/