GIBBON, BENJAMIN PHELPS (1802 - 1851), llin-ysgythrwr

Enw: Benjamin Phelps Gibbon
Dyddiad geni: 1802
Dyddiad marw: 1851
Rhiant: Jane Gibbon
Rhiant: Benjamin Gibbon
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: llin-ysgythrwr
Maes gweithgaredd: Celf a Phensaernïaeth
Awdur: Megan Ellis

Mab Benjamin Gibbon, ficer Penally, Sir Benfro, a Jane ei wraig; ganwyd yn 1802. Addysgwyd ef mewn ysgol arbennig ar gyfer plant amddifad clerigwyr, ac yna dysgodd y gelfyddyd o lin-ysgythru gyda Edward Scriven a J. H. Robinson. Ysgythrodd amryw o ddarluniau o waith Edwin Landseer ac ymysg yr ychydig bortreadau a ysgythrwyd ganddo y mae un o'r frenhines Victoria gan William Fowler. Er ceined ei waith, nid oes llawer o alw amdano erbyn hyn. Bu farw yn Llundain 28 Gorffennaf 1851.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.