GIBBS, SION (fl. 1643), ' cyfreithiwr Llwydlo,' bardd

Enw: Sion Gibbs
Ffugenw: Cyfreithiwr Llwydlo
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Walter Thomas Morgan

Yn NLW MS 719B: Barddoniaeth , 42, ceir englyn ganddo i'r Dr. John Davies, Mallwyd, a gyfansoddwyd 30 Ionawr 1642-3 yn Llwydlo, ac ateb John Davies iddo ar yr un tudalen. Gweler hefyd B.M. MS. 14886 (61).

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.