GRIFFITH, ELIZABETH (1727 - 1793), awdures

Enw: Elizabeth Griffith
Dyddiad geni: 1727
Dyddiad marw: 1793
Priod: Richard Griffith
Plentyn: Catherine Griffith
Plentyn: Richard Griffith
Rhiant: Thomas Griffith
Rhiant: Jane Griffith (née Foxcroft)
Rhyw: Benyw
Galwedigaeth: awdures
Maes gweithgaredd: Llenyddiaeth ac Ysgrifennu; Perfformio; Barddoniaeth
Awdur: Gwyn Jones

Ganwyd yn sir Forgannwg ar 11 Hydref, 1727. Ychydig a wyddys amdani cyn ei phriodas â Richard Griffith, Gwyddel, c. 1752. O hynny ymlaen bu'n actio mewn dramâu yn Dulyn a Llundain. Yn 1757 cyhoeddodd A Series of Genuine Letters between Henry and Frances, gwaith a oedd ar yr un pryd yn nofel ac yn ddetholiad mewn dwy gyfrol o'i llythyrau hi a'i gŵr at ei gilydd cyn eu priodas. Ysgrifennodd lawer o ddramau ar ôl 1765 - o'r rhain The School for Rakes, 1769, oedd y mwyaf effeithiol. Ysgrifennodd beth barddoniaeth, cyfieithodd lawer o'r iaith Ffrangeg, ac ysgrifennodd nofelau eraill; yn 1775 cyhoeddodd The Morality of Shakespeare's Drama Illustrated. Enwau ei phlant oedd Richard (1752 - 1820) a Catherine. Bu farw 5 Ionawr 1793 yn Iwerddon.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.