GRUFFYDD, Syr SION (bu farw 1586?), bardd a chaplan

Enw: Sion Gruffydd
Dyddiad marw: 1586?
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd a chaplan
Maes gweithgaredd: Crefydd; Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

i Wiliam ap Syr Rhys Tomas, cadlywydd a wasanaethodd dan iarll Leicester yn yr Iseldiroedd ac a laddwyd yn Zutphen yn 1586. Awgrymir i'r bardd farw yr un adeg. Cadwyd o leiaf ddwy o'i ganeuon, sef carol dduwiol yn gofyn am faddeuant, ac un arall fwy adnabyddus, carol o hiraeth am Gaernarfon, a gyfansoddwyd pan oedd y bardd yn Fflandrys.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.