GWYNN, HARRI (fl. c. 1627), bardd

Enw: Harri Gwynn
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

Ni wyddys dim o'i hanes, ond cadwyd dwy enghraifft, o leiaf, o'i waith mewn llawysgrifau, sef englynion marwnad i Siencyn Llwyd, aer Dafydd Llwyd o'r Berthlwyd ger Llanidloes yn Sir Drefaldwyn, a chywydd marwnad i'r Doctor Olfer Llwyd o'r un teulu.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.