HARRIS, GRIFFITH (1811 - 1892), cerddor

Enw: Griffith Harris
Dyddiad geni: 1811
Dyddiad marw: 1892
Rhiant: Mary Harris
Rhiant: Griffith Harris
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: cerddor
Maes gweithgaredd: Crefydd; Cerddoriaeth
Awdur: Robert David Griffith

Ganwyd, yn ôl carreg fedd y teulu, yng Nghaerfyrddin ar y 15 Gorffennaf 1811, mab Griffith a Mary Harris. Cadwai siop ddillad yn y dref. Yr oedd yn gerddor da, ac yn arweinydd y canu yng nghapel (Methodistiaid Calfinaidd) Heol Dŵr. Bu yn arweinydd côr y dref hefyd. Cyhoeddodd yn 1849 gasgliad o donau dan yr enw Haleliwia yn cynnwys 260 o donau, ac, yn 1855, Haleliwia Drachefn; y mae'r ddau gasgliad yn bwysig am y ceir ynddynt yr alawon cysegredig cynnar a genid yn niwygiadau crefyddol y 18fed ganrif. Bu farw 1 Tachwedd 1892 a chladdwyd ef ym mynwent capel Heol-y-dŵr, Caerfyrddin.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.