HYWEL HEILIN neu HEILIN FARDD (fl. 15fed ganrif), bardd na wyddys dim am ei fywyd

Enw: Hywel Heilin
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd na wyddys dim am ei fywyd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

Cadwyd ychydig o'i waith mewn llawsgrifau, a hwnnw'n cynnwys dau gywydd serch a chywydd moliant i Ieuan Llwyd, Glyn Aeron.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.