HICKS, HENRY (1837 - 1899), meddyg a daearegwr

Enw: Henry Hicks
Dyddiad geni: 1837
Dyddiad marw: 1899
Priod: Mary Hicks (née Richardson)
Rhiant: Anne Hicks (née Griffiths)
Rhiant: Thomas Hicks
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: meddyg a daearegwr
Maes gweithgaredd: Meddygaeth; Natur ac Amaethyddiaeth; Gwyddoniaeth a Mathemateg
Awdur: Frederick John North

Ganwyd 26 Mai 1837 yn Nhyddewi, Sir Benfro, mab Thomas Hicks, meddyg, ac Anne, merch William Griffiths, Caerfyrddin. Bu yn ysbyty Guy's, Llundain, yn paratoi ar gyfer bod yn feddyg a bu'n dilyn yr alwedigaeth honno yn Nhyddewi. Cyfarfu yno â J. W. Salter a oedd yn gweithio ar ffosylau ar ran y Geological Survey, a daeth i deimlo diddordeb mewn daeareg. Er iddo barhau gyda'i alwedigaeth, gan ddyfod maes o law yn bennaeth gwallgofdy preifat yn Hendon, cofir am Hicks ar gyfrif ei waith mewn daeareg. Bu'n ysgrifennydd y Geological Society, 1890-2, ac yn llywydd, 1896-8; cafodd fedal Bigsby y gymdeithas yn 1883. Etholwyd ei yn F.R.S. yn 1885. Heblaw ysgrifennu ar bynciau meddygol, yr oedd yn awdur dros 60 o bapurau ar bynciau daearegol yn delio, gan mwyaf, â'r creigiau hynaf yn ardal Tyddewi ac ucheldiroedd Sgotland, ogofâu Ffynnon Beuno a Cae Gwyn (Gogledd Cymru), lle y darganfuwyd hen esgyrn, ac â'r haenau a osodwyd i lawr yn ystod Oes y Rhew ac yn union wedi hynny. Yr oedd llawer o'i waith argraffedig yn delio â phethau yr oedd dadlau yn eu cylch; yr oedd ef yn ddadleuwr pybyr ond ystyriol. Priododd 1864, Mary, merch Arthur Richardson, ficer S. Dogwells, Sir Benfro. Bu farw 18 Tachwedd 1899.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.