HUGHES, DAVID (bu farw 1609), sefydlydd ysgol ramadeg rydd Biwmares

Enw: David Hughes
Dyddiad marw: 1609
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: sefydlydd ysgol ramadeg rydd Biwmares
Maes gweithgaredd: Addysg
Awdur: Glyn Roberts

Ganwyd ym mhlwyf Llantrisant, sir Fôn. Efallai mai ef ydyw'r David Hughes, o Sir Gaernarfon, a aned yn 1561 ac a aeth o Goleg Magdalen, Rhydychen, i Gray's Inn, 28 Ionawr 1583 (Foster, Alumni Oxon., i, 760; Gray's Inn Admission Register, 28 Ionawr 1582-3); y mae, serch hynny, adroddiad arall amdano (a hwnnw wedi ei seilio ar ffynonellau na cheir gafael arnynt erbyn hyn) yn awgrymu iddo gael ei eni c. 1536 ac na chafodd addysg brifathrofaol (John Morgan, David Hughes, Founder of Beaumaris Free Grammar School …, 1883; gweler hefyd Poetical Works of Richard Llwyd, t. 21n). Ymsefydlodd yn sir Norfolk ac apwyntiwyd ef yn stiward maenor Woodrising, c. 1596. Sefydlodd y ‘Free Grammar School,’ Biwmares, yn 1602. Yn ei ewyllys, sydd wedi ei dyddio 30 Medi 1609, gwaddolodd yr ysgol a gwnaeth ddarpariaeth hefyd i sefydlu elusendy yn Llanerch-y-medd; yn Biwmares, fodd bynnag, yr adeiladwyd yr elusendy.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/