HUGHES, ROWLAND (1811 - 1861), gweinidog Wesleaidd

Enw: Rowland Hughes
Dyddiad geni: 1811
Dyddiad marw: 1861
Priod: Elizabeth Hughes (née Evans)
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: gweinidog Wesleaidd
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: Griffith Thomas Roberts

Ganwyd 6 Mawrth 1811 yn y Bala, a magwyd ef yn Nolgellau. Wedi ychydig addysg elfennol, prentisiwyd ef yn deiliwr. Yn 1830 aeth yn bregethwr cyflogedig i Ferthyr Tydfil; wedi ei dderbyn i'r weinidogaeth gwasanaethodd gylchdeithiau Caernarfon (1832), Biwmares (1834), Lerpwl (1836), Holywell (1838), Llanasa (1840), Lerpwl (1843), Bangor (1846), Merthyr Tydfil (1849), Crughywel (1852), Manceinion (1854), Lerpwl (1857), a Dinbych (1860). Priododd Elizabeth, merch y Parch. David Evans ‘y cyntaf.’ Bu farw yn Ninbych dydd Nadolig 1861. Yr oedd yn un o brif bregethwyr Cymru yn ei ddydd. Cyhoeddodd gyfieithiad diwygiedig o esboniad John Wesley ar y Testament Newydd, cyfieithiad o bregeth gan Thomas Jackson (Trefnyddiaeth Wesleyaidd), ac o lyfr gan R. Young (Cyfarchiad Caredig i rai newydd ddychwelyd, 1849). Ysgrifennodd Diffyniad Wesleyaeth, 1853, yn erbyn y ‘Diwygwyr Wesleaidd’ a flinai gylchdeithiau Deau Cymru. Yr oedd hefyd yn un o olygyddion Casgliad o Hymnau, 1845.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/