HUW ARWYSTLI (fl. 1550), bardd

Enw: Huw Arwystli
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Griffith Milwyn Griffiths

Credir ei fod yn frodor o blwyf Trefeglwys yng nghantref Arwystli, Sir Drefaldwyn, ac iddo dreulio'r rhan fwyaf o'i oes yn yr ardal honno. Canodd lawer i brif foneddigion yr ardal. Am ei weithiau, gweler J. Afan Jones, ' Gweithiau Barddonol Huw Arwystli ' (traethawd M.A. Prifysgol Cymru, 1926, heb ei gyhoeddi), ac yn ychwanegol, NLW MSS 16, 18, 313, 436, 552, 643, 695, 719, 727, 832, 834, 1001, 1246, 1247, 1553, 2691, 3288, 5261, 5269, 5273, 5283, 6499, 7191, 8330, 9166, 10251, 11087, 11816; Brogyntyn MSS. 1, 5; Bodewryd MSS. 1, 2; Cwrtmawr MSS. 200, 206, 242, 244, 454; Swansea MS. 1; Esgair MS. 81; Wynnstay MSS. 1, 2; a Gwysaney MS. 25 ‐i gyd yn Ll.G.C.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.