HUW ARWYSTLI (fl. 1550), bardd

Enw: Huw Arwystli
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Griffith Milwyn Griffiths

Credir ei fod yn frodor o blwyf Trefeglwys yng nghantref Arwystli, Sir Drefaldwyn, ac iddo dreulio'r rhan fwyaf o'i oes yn yr ardal honno. Canodd lawer i brif foneddigion yr ardal. Am ei weithiau, gweler J. Afan Jones, 'Gweithiau Barddonol Huw Arwystli' (traethawd M.A. Prifysgol Cymru, 1926, heb ei gyhoeddi), ac yn ychwanegol, NLW MS 16B , NLW MS 18B , NLW MS 313D , NLW MS 436B , NLW MS 552B , NLW MS 643B , NLW MS 695E , NLW MS 719B , NLW MS 727D , NLW MS 832E , NLW MS 834B , NLW MS 1001B , NLW MS 1246D , NLW MS 1247D , NLW MS 1553A , NLW MS 2691D , NLW MS 3288Bi , NLW MS 5261A , NLW MS 5269B , NLW MS 5273D , NLW MS 5283B , NLW MS 6499B , NLW MS 7191B , NLW MS 8330B , NLW MS 9166B , NLW MS 10251B , NLW MS 11087B , NLW MS 11816B ; Brogyntyn MSS. 1, 5; Bodewryd MS 1D ; Bodewryd MS 2B ; Cwrtmawr MS 200B , Cwrtmawr MS 206B , Cwrtmawr MS 242B , Cwrtmawr MS 244B , Cwrtmawr MS 454B ; Swansea MS. 1; Esgair MS. 81; Wynnstay MSS. 1, 2; a Gwysaney MS. 25 ‐ i gyd yn Ll.G.C.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.