HYWEL HIR (fl. 1600-40), bardd, a gŵr mewn urddau eglwysig y mae'n debyg

Enw: Hywel Hir
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd, a gŵr mewn urddau eglwysig y mae'n debyg
Maes gweithgaredd: Crefydd; Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

Ni wyddys unrhyw fanylion amdano, ond cadwyd peth o'i farddoniaeth mewn llawysgrifau, ac yn ei phlith un cywydd crefyddol. Ceir ei waith yn y llawysgrifau canlynol: Bodewryd MS. 1, B.M. Add. MS. 14906, Brogyntyn MS. 6, Cardiff MS. 84, N.L.W. MSS. 675, 1559.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.