IEUAN ap LLYWELYN FYCHAN (bu farw 1532), bardd

Enw: Ieuan ap Llywelyn Fychan
Dyddiad marw: 1532
Plentyn: Gruffydd ap Ieuan ap Llywelyn Fychan
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

Aelod o deulu'r Llannerch, Dyffryn Clwyd, a thad y bardd Gruffudd ab Ieuan ap Llywelyn Fychan. Cadwyd peth o'i waith, yn cynnwys cywyddau brud a serch.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.