IEUAN (IFAN) ap SION (fl. c. 1612-36), bardd

Enw: Ieuan (Ifan) Ap Sion
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

Cadwyd rhai enghreifftiau o'i waith, sef cywydd marwnad a ganodd i Domas Llwyd ap Rhobert o Benllyn (Llanstephan MS 133 (292)), englynion i ofyn gwregys i Mastr Wiliam Wyn o Wydir (Cardiff MS. 83 (485)), englynion i lun gŵr ar farch (NLW MS 3049D (507)), ac englynion i bont Llanrwst (NLW MS 3049D (449)).

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.