IEUAN DU'R BILWG (fl. c. 1470), bardd o Forgannwg.

Enw: Ieuan Du'r Bilwg
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

Ni wyddys dim am ei fywyd, ond cadwyd tri chywydd diddorol o'i waith, sef Cywydd y Gown Coch, Cywydd i ofyn Llyfr y Greal gan abad Glyn Nedd (gweler Cywyddau'r Ychwanegiad, 144), ac un arall ' i ymofyn Llywelyn Goch y Dant i wraig oedd yn nithio haidd.'

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.