IEUAN DRWCH y DARAN (fl. c. 1370-1400?), bardd

Enw: Ieuan Drwch Y Daran
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

Cyhoeddwyd enghraifft o'i waith, sef proffwydoliaeth, yn The Myvyrian Archaiology of Wales , i, 554. Priodolwyd proffwydoliaeth arall yn Peniarth MS 58 i'r 'brawd Ieuan,' ac awgrymwyd mewn man arall (Early Vaticinatory Material …) mai Ieuan Drwch y Daran oedd hwnnw.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.