IOCYN DDU ab ITHEL GRACH (fl. c. 1380), bardd

Enw: Iocyn Ddu Ab Ithel Grach
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

ni wyddys dim amdano, ond cadwyd awdl o'i waith mewn llawysgrifau. Ynddi disgrifir yn ffansïol daith clera'r bardd; gweler, Llanstephan MS 133 (rhif 880), N.L.W. MS. 4973 (352), a Pen. MS. 118 (254).

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.