IORWERTH FYCHAN ap IORWERTH ap ROTPERT (fl. c. 1300), bardd

Enw: Iorwerth Fychan Ap Iorwerth Ap Rotpert
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

Ni wyddys dim amdano, ond cadwyd dwy awdl serch o'i waith, y naill i ferch a elwir Gweirful a'r llall i Gwenllian; gweler N.L.W. MS. 6680: Llawysgrif Hendregadredd (123, 123b), a The Myvyrian Archaiology of Wales, 1870, 279.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.