IORWERTH FYCHAN ap IORWERTH ap ROTPERT (fl. c. 1300), bardd

Enw: Iorwerth Fychan Ap Iorwerth Ap Rotpert
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

Ni wyddys dim amdano, ond cadwyd dwy awdl serch o'i waith, y naill i ferch a elwir Gweirful a'r llall i Gwenllian; gweler N.L.W. MS. 6680 ('Llawysgrif Hendregadredd') (123, 123b), a Myv. Arch., 1870, 279.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/