JAMES, MARIA (1793 - 1868), bardd

Enw: Maria James
Dyddiad geni: 1793
Dyddiad marw: 1868
Rhyw: Benyw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Griffith Milwyn Griffiths

Ganwyd 11 Hydref 1793, hwyrach yng Ngogledd Cymru. Ymfudodd i America gyda'i rhieni yn 1800. Ymsefydlodd y teulu yn Clinton, Efrog Newydd a threuliodd hi ei hun y rhan fwyaf o'i bywyd, o 10 mlwydd oed ymlaen, fel morwyn. Dangosodd gryn allu i gyfansoddi barddoniaeth, a chyhoeddwyd casgliad o'i gwaith dan olygyddiaeth A. Potter yn Efrog Newydd yn 1839 dan y teitl, Wales and other Poems. Bu farw 11 Medi 1868 yn Rhinebeck, Efrog Newydd.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/