JAMES, WILLIAM (1769 - 1847), Methodist ac aelod o 'Deulu Trefeca'

Enw: William James
Dyddiad geni: 1769
Dyddiad marw: 1847
Rhiant: William James
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: Methodist ac aelod o 'Deulu Trefeca'
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: Robert Thomas Jenkins

Bu farw 13 Mehefin 1847, yn 78 oed, ac a nodir yma am mai ef oedd yr olaf a fu fyw o hen Deulu Trefeca. Gall mai mab oedd i'r William James a ddaeth (gyda'i wraig a'i ddwy ferch) o Forgannwg i Drefeca yn 1776.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/