JARVICE (JERVIS), WILLIAM (bu farw 1743), gweinidog gyda'r Annibynwyr

Enw: William Jarvice
Dyddiad marw: 1743
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: gweinidog gyda'r Annibynwyr
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: Richard Griffith Owen

Prin yw'r cofnodion amdano. Ar y cychwyn yr oedd ‘eglwysi cynulledig’ neu gynulleidfaoedd eglwysig Maldwyn, a adnabyddid fel Eglwys Maldwyn, yn cynnwys Annibynwyr, Bedyddwyr, a Chrynwyr, o dan ofal un gweinidog, a chynorthwyid ef gan nifer o rai eraill. Tebyg mai un o'r cynorthwywyr hyn oedd William Jarvice ar y dechrau; cawn ei enw gyntaf (yn 1703 neu 1713) ynglŷn â chynulleidfa Llanbrynmair, a addolai ar y pryd yn y ‘conventicle’ yn Nhŷ Mawr, fel cyd-weinidog â Reynallt Wilson; wedi ei farw ef rhwng 1715 a 1720 daeth i'w ran ofalu am holl gynulliadau y sir. Rywbryd tua 1733 symudodd i Lanfyllin a chyfyngodd ei hun i'r cynulliad yno. Tybir gan rai iddo ymadael â Llanbrynmair oherwydd ei ddaliadau ar fedydd. Bu farw yn Llanfyllin yn 1743 ac yno y claddwyd ef.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/