JAYNE, FRANCIS JOHN (1845 - 1921), esgob

Enw: Francis John Jayne
Dyddiad geni: 1845
Dyddiad marw: 1921
Priod: Emily Jayne (née Garland)
Rhiant: Elizabeth Jayne
Rhiant: John Jayne
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: esgob
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: Thomas Iorwerth Ellis

Ganwyd 1 Ionawr 1845, ail fab John Jayne o Bant-y-beiliau, sir Frycheiniog, ac Elizabeth ei wraig. Addysgwyd yn ysgol Rugby a Choleg Wadham, Rhydychen. Yno graddiodd B.A. yn 1868 â'r anrhydeddau uchaf, a chymryd ei M.A. yn 1870. Enillodd hefyd rai o wobrau'r brifysgol. Gwnaethpwyd ef yn gymrawd o Goleg Iesu, 1868, urddwyd ef yn ddiacon ac yn offeiriad yn 1870, a phenodwyd ef yn athro yng Ngholeg Keble yn 1871. Yn 1879 aeth yn brifathro i Goleg Dewi Sant, Llanbedr-pont-Steffan, a bu yno saith mlynedd, cyn ei ddewis yn ficer Leeds ac yna'n esgob Caer. Ymddeolodd o'r esgobaeth yn 1919. Priododd, 1872, Emily, merch W. J. Garland (gweler A. G. Edwards) a bu iddynt dri mab a thair merch. Bu farw yng Nghroesoswallt 23 Awst, a'i gladdu yn Bowdon, sir Gaerlleon.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/