JONES, JOHN (‘Ioan Bryngwyn Bach’; 1818 - 1898), gweithiwr, serydd, ac ieithydd

Enw: John Jones
Ffugenw: Ioan Bryngwyn Bach
Dyddiad geni: 1818
Dyddiad marw: 1898
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: gweithiwr, serydd, ac ieithydd
Maes gweithgaredd: Diwydiant a Busnes; Ysgolheictod ac Ieithoedd; Gwyddoniaeth a Mathemateg; Y Gofod a Hedfan
Awdur: David Thomas

Ganwyd yn Bryngwyn Bach, Dwyran, Môn, 1818. Gwas fferm oedd i ddechrau, a llwytho llechi ym Mhorth Penrhyn oedd ei waith o 1848 ymlaen, ond astudiodd ei hoff bynciau ar hyd ei oes. Yr oedd yn serydd gwych, a gwnaeth ddau sbienddrych iddo'i hun. Galwai plant Bangor ef yn ‘John Jones y Sêr.’ Dysgodd ieithoedd, a meddai 26 o eiriaduron. Darllenai'r Beibl yn Gymraeg, Saesneg, Groeg, a Hebraeg gyda'i gilydd amser brecwast. Ymddiddorodd hefyd mewn cerddoriaeth, ac yr oedd yn fardd. Ymwelodd yr awdur Seisnig, Samuel Smiles, ag ef, ac ysgrifennodd ei hanes. Bu farw ym Mangor yn 1898.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/