JONES, MARGARET (‘Y Gymraes o Ganaan’; bu farw 1902)

Enw: Margaret Jones
Ffugenw: Y Gymraes o Ganaan
Dyddiad marw: 1902
Priod: Josey
Rhyw: Benyw
Maes gweithgaredd: Teithio
Awdur: Griffith Milwyn Griffiths

genedigol o Roselannerchrugog, sir Ddinbych. Daeth yn adnabyddus am ei theithiau mewn gwledydd tramor. Treuliodd dipyn o amser ym Mhalesteina ac yn Morocco. Cyhoeddwyd detholiad o'i llythyrau o Balesteina i'w theulu fel Llythyrau Cymraes o Wlad Canaan, 1869, a disgrifiad o'i phrofiadau ym Morocco dan y teitl, Morocco a'r hyn a welais yno, 1883. Ymsefydlodd yn Awstralia, a phriododd ffermwr o'r wlad honno, o'r enw Josey. Bu farw 18 Hydref 1902 yn Redbank Plains, Queensland, Awstralia.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/