JONES, WILLIAM OWEN (‘Eos y Gogledd’; 1868 - 1928), cerddor

Enw: William Owen Jones
Ffugenw: Eos y Gogledd
Dyddiad geni: 1868
Dyddiad marw: 1928
Priod: Margaret Jones (née Jones)
Rhiant: Owen Jones
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: cerddor
Maes gweithgaredd: Eisteddfod; Cerddoriaeth; Perfformio
Awdur: John William Jones

Ganwyd yn Llanbedr Dyffryn Conwy, 29 Rhagfyr 1868, mab Owen Jones a'i wraig, a symudodd, yn 1877, i Ddolrhedyn, Blaenau Ffestiniog. Bu yn ysgol elfennol Tanygrisiau, ac aeth i weithio fel chwarelwr yn chwarel Cwmorthin; bu'n gweithio hefyd yn chwarel Maenofferen. Priododd, 1901, Margaret Jones, Capel Garmon. Aeth i Goleg y Brifysgol, Caerdydd, i astudio cerddoriaeth o dan Dr. Joseph Parry. Bu'n byw yn Cilfynydd ac ym Merthyr Tydfil (lle yr oedd yn gôr-feistr yng nghapel Soar) o 1907 hyd 1927, pryd y dychwelodd i Blaenau Ffestiniog. Bu'n arwain corau a chyfansoddodd ganeuon (e.e. ‘Telynau'r Saint’) ac anthemau. Eithr mewn cysylltiad â chanu penillion telyn y cofir amdano fynychaf — fel datganwr a beirniad mewn eisteddfodau. Bu farw 10 Chwefror 1928, a chladdwyd ef yng nghladdfa Bethesda, Blaenau Ffestiniog.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/