JONES, RICHARD (' Glan Alaw '; 1838 - 1925), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

Enw: Richard Jones
Ffugenw: Glan Alaw
Dyddiad geni: 1838
Dyddiad marw: 1925
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: Isaac Samuel Lloyd

yn Brynrefail, Sir Gaernarfon; ganwyd 3 Mehefin 1838 yn Llanfachraeth, Môn. Crydd a bardd ydoedd i ddechrau. Yna, yn 1873, dechreuodd bregethu. Yn 1875 galwyd ef i wasnaethu gyda'r genhadaeth gartref ym Millom, Cumberland, a bu yno oddeutu chwe blynedd. Aeth oddi yno i fyw i Gaergybi gan barhau i bregethu. Yn Ionawr 1884 galwyd ef i fugeilio eglwys Brynrefail. Hunan-ddiwylliedig ydoedd, ac ar ei daith i'r weinidogaeth ni chyrhaeddodd na Chlynnog na'r Bala. Er hynny yr oedd yn feddyliwr coeth ac yn deall amryw ieithoedd. Pregethai gyda chewri'r enwad, er mai fel esboniwr yr oedd amlycaf. Bu'n briod ddwywaith, a magodd dyaid o blant. Cyhoeddodd ddau esboniad a darlith, a chyhoeddwyd cyfrol o'i farddoniaeth a'i bregethau wedi ei farwolaeth gan ei blant. Bu farw 4 Chwefror 1925.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/