JONES, THOMAS (bu farw 1676), clerigwr

Enw: Thomas Jones
Dyddiad marw: 1676
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: clerigwr
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: Thomas Iorwerth Ellis

Penodwyd ef yn ficer Llangamarch, sir Frycheiniog, 24 Ionawr 1661, a phenodwyd olynydd iddo yn Llangamarch 17 Awst 1676, ac yntau wedi marw. Mae ar gael gywydd o'i waith, ' Cywydd o foliant o Dduw am iechyd Rowland Gwynne o Lan braen,' a dau englyn i'w frawd, Dafydd Jones o Faes Mynys (ger Llanfair-ym-Muellt).

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.