LEWIS, DAVID (1848 - 1897), cyfreithiwr

Enw: David Lewis
Dyddiad geni: 1848
Dyddiad marw: 1897
Rhiant: John Lewis
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: cyfreithiwr
Maes gweithgaredd: Cyfraith
Awdur: Griffith Milwyn Griffiths

Ganwyd 22 Tachwedd 1848 yn rhanbarth S. Thomas, Abertawe, yn fab hynaf i John Lewis, ustus heddwch. Addysgwyd ef yn Abertawe a Llanymddyfri, ac aeth i Goleg Caius yng Nghaergrawnt, lle y graddiodd yn B.A. yn 1872. Gwnaed ef yn fargyfreithiwr (Inner Temple) yn Nhachwedd 1873, ac ymunodd â chylchdaith De Cymru. Yn 1888 apwyntiwyd ef yn ddirprwywr cynorthwyol i holi ynghylch gwaddolau yn sir Ddinbych. Apwyntiwyd ef yn gofiadur cyntaf Abertawe yn 1891, eithr ymddiswyddodd yn 1893 ar ei apwyntiad fel un o farnwyr llysoedd sirol cylch canolbarth Cymru. Yr oedd yn aelod gweithgar o Gymdeithas y Cymmrodorion, ac etholwyd ef i gyngor y gymdeithas yn 1877. Yr oedd ganddo ddiddordeb mawr mewn cyhoeddi hen destunau a dogfennau Cymreig, ac yr oedd yn awdur amryw erthyglau hanesyddol; yn eu plith y mae ‘The Welshman of English Literature,’ yn Cymm., 1882, a Red Dragon, 1886; ‘The English Statutes relating to Wales,’ yn Wales, 1894-5; ‘The Court of the President and Council of Wales and the Marches, 1478-1575,’ yn Cymm., 1897; ‘Notes on the Charters of Neath Abbey,’ yn Archæologia Cambrensis, 1887; ‘A Progress through Wales in the 17th century’ (h.y. Henry, dug Beaufort), yn Cymm., 1883. Cyhoeddwyd nifer o'r rhain yn ddiweddarach fel pamffledi. Golygodd hefyd 4ydd argraffiad The Law of Collieries gan C. Fowler. Bu farw 9 Medi 1897.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/