LEWIS, ROBERT EDWARD (fl. yn gynnar yn y 18fed ganrif), bardd

Enw: Robert Edward Lewis
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Griffith Milwyn Griffiths

Sonnir amdano fel un o Gwm Mynach. Am ei farddoniaeth mewn llawysgrif gweler Cwrtmawr MSS. 114, 128, 129, 204, 216, yn Ll.G.C.; Swansea MS. 2 yn Ll.G.C.; NLW MS. 9, 700, 4697; B.M. Add. MS. 14981.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/