LEWIS, GEORGE (c. 1640? - 1709?), clerigwr ac awdur

Enw: George Lewis
Dyddiad geni: c. 1640?
Dyddiad marw: 1709?
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: clerigwr ac awdur
Maes gweithgaredd: Crefydd; Llenyddiaeth ac Ysgrifennu
Awdur: Thomas Iorwerth Ellis

Tybir mai un o gyffiniau Llanboidy yn Sir Gaerfyrddin ydoedd; ordeiniwyd ef yn ddiacon 2 Mehefin 1667, ac yn offeiriad 21 Medi yr un flwyddyn. Gwasanaethodd fel curad yn Sain Cler ac efallai yn Llanboidy. Dichon mai ef a ddyrchafwyd yn rheithor Henllan Amgoed yn yr un gymdogaeth, 3 Mehefin 1668, ac yn yr un flwyddyn (14 Medi) sefydlwyd ef yn ficer Abergwili. Daeth ei olynydd yno ym Medi 1709. Cyhoeddwyd yn Llundain yn 1704 lyfryn 26 tudalen, a briodolir iddo, dan y teitl Cyngor Difrifol i Geidwaid Tai i Osod i fyny Addoliad Duw yn eu Teuluoedd. Gyda Gweddiau Beunyddiol.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/