LEWIS HUDOL (fl. yn y 16eg ganrif), bardd

Enw: Lewis Hudol
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: David James Bowen

Priodolir y cywydd 'Y ddyn winfaeth ddynionfawr' iddo mewn pedair llawysgrif: Cwrtmawr MS 5B (i-ii) (386), Cwrtmawr MS 27E (329), NLW MS 1246D (42), a NLW MS 5269B (2586), ond fe'i priodolir hefyd i Ieuan ap Gronwy : Peniarth MS 99 (57), NLW MS 3056D (383), Ieuan ap Huw (Jesus Coll. MS. 17 (675)), ac mewn dwy lawysgrif ni roir enw'r awdur: Peniarth MS 66 (42), NLW MS 3057D (292); 'ai kavadd ai kant.' Yn NLW MS 3057D y digwydd y copi cynharaf (c. 1563), ac os Lewis Hudol ydyw'r awdur rhydd hynny syniad am ei gyfnod. Priodolir 'Er athrod trwm weithred traw' yn Cardiff MS. 12 (295) iddo hefyd.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.