LEWIS, RICHARD MORRIS (1847 - 1918), ysgolhaig a llenor

Enw: Richard Morris Lewis
Dyddiad geni: 1847
Dyddiad marw: 1918
Rhiant: Leisa Lewis
Rhiant: John Lewis
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: ysgolhaig a llenor
Maes gweithgaredd: Llenyddiaeth ac Ysgrifennu; Ysgolheictod ac Ieithoedd
Awdur: John Oliver Stephens

Ganwyd 1847 yn Forest Arms, Brechfa, Sir Gaerfyrddin, mab John a Leisa Lewis. Daeth yn brif glerc yn swyddfa'r Inland Revenue yn Abertawe. Bu'n ddiwyd yn cyfieithu emynau i'r iaith Gymraeg (ceir enghreitfftiau yn rhai o'r llyfrau emynau) a darnau, mewn mydr, o ‘Iliad’ Homer, ond efallai mai ei waith gorau fel cyfieithydd yw ei drosiad o Elegy Gray. Bu farw 20 Medi 1918, a chladdwyd ef ym mynwent Brechfa. Y mae rhai o'i lawysgrifau yn Ll.G.C. (NLW MS. 2249-50).

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/