LEWIS POWYS (fl. c. 1530), bardd

Enw: Lewis Powys
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: David James Bowen

Canodd gywyddau i Syr Owain Pŵl, ficer Aberriw, c. 1527-33, ac i Edward a Rhosier, meibion Hwmffre Cinaston. Canodd hefyd gywydd ac awdl i Lewis Gwynn, cwnstabl Trefesgob (bu farw 1552), un o brif noddwyr beirdd ei gyfnod.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.