LEWIS POWYS (fl. c. 1530), bardd

Enw: Lewis Powys
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: David James Bowen

Canodd gywyddau i Syr Owain Pŵl, ficer Aberriw, c. 1527-33, ac i Edward a Rhosier, meibion Hwmffre Cinaston. Canodd hefyd gywydd ac awdl i Lewis Gwynn, cwnstabl Trefesgob (bu farw 1552), un o brif noddwyr beirdd ei gyfnod.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/