LEWIS TREFNANT (fl. 1550-80), bardd

Enw: Lewis Trefnant
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Benjamin George Owens

Ceir cywyddau o'i eiddo yn Cwrtmawr MS. 12, Cardiff MS. 84, NLW MS. 643, 1246, 2691, 5474 (Aberdare I), a B.M. Add. MSS. 14964, 14976.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/