LLOYD, THOMAS (' Crych Elen ': 1841 - 1909), cerddor

Enw: Thomas Lloyd
Ffugenw: Crych Elen
Dyddiad geni: 1841
Dyddiad marw: 1909
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: cerddor
Maes gweithgaredd: Cerddoriaeth
Awdur: Robert (Bob) Owen

Ganwyd yn Lerpwl, ond magwyd ef yn Nolwyddelan. Bu'n chwarelwr, eithr ar gerddoriaeth y rhoes ei fryd. Urddwyd ef yn fardd ac yn gerddor yn ' Arwest Llyn Geirionydd ' a gynhelid yn ymyl Trefriw, ac enillodd wobrwyon mewn eisteddfodau. Ymfudodd i U.D.A. Y gân y cysyllta Cymru ei enw â hi ydyw ' Y Bwthyn Bach To Gwellt.' Bu farw 26 Awst 1909 yn ysbyty Allentown, Pa., a chladdwyd yn Slatington, Pa.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/