LLYWELYN ab EDNYFED (fl. c. 1400-60?), bardd

Enw: Llywelyn ab Ednyfed
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

a'r un gŵr, y mae'n debyg â'r Llywelyn ap Maredudd ab Ednyfed a enwir mewn rhai llawysgrifau. Cywyddau brud yw pob darn o'i farddoniaeth a erys. Ceir y dyddiad 1400 wrth un copi o gywydd ganddo (NLW MS 6499B ), a phriodolir cywydd arall, a gyfansoddwyd yn bendant yn 1460, iddo ef (ymhlith gwahanol feirdd eraill) yn rhai o'r llawysgrifau (gweler Mynegai). Ar wahân i'r ddau awgrym hyn nid oes unrhyw wybodaeth ynghylch ei ddyddiadau.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.