LLYWELYN ab EDNYFED (fl. c. 1400-60?), bardd

Enw: Llywelyn Ab Ednyfed
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

a'r un gŵr, y mae'n debyg â'r Llywelyn ap Maredudd ab Ednyfed a enwir mewn rhai llawysgrifau. Cywyddau brud yw pob darn o'i farddoniaeth a erys. Ceir y dyddiad 1400 wrth un copi o gywydd ganddo (N.L.W. MS. 6499), a phriodolir cywydd arall, a gyfansoddwyd yn bendant yn 1460, iddo ef (ymhlith gwahanol feirdd eraill) yn rhai o'r llawysgrifau (gweler Mynegai). Ar wahân i'r ddau awgrym hyn nid oes unrhyw wybodaeth ynghylch ei ddyddiadau.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/